Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

SZR biedt ondersteuning wanneer het tijdelijk thuis niet meer gaat. Omdat u moet herstellen van een ziekenhuisopname of omdat uw mantelzorger ontlast moet worden. Tijdelijk verblijf is mogelijk op de locaties Vrijthof en Walstede in Tiel, Ravestein in Geldermalsen en Lingehof in Beesd. Vraag informatie en advies bij ons Zorg Adviespunt.

Tijdelijke huur
Wanneer u tijdelijk niet zelfstandig kunt wonen bij het wegvallen van mantelzorg of om de mantelzorger te ontlasten, is het huren van een appartement (max. 6 weken) in de beschutting van onze locaties Walstede in Tiel, Ravestein in Geldermalsen en Lingehof in Beesd mogelijk. Uw appartement is gemeubileerd en voorzien van een alarm dat ervoor zorgt dat er in geval van nood snel iemand aanwezig is. Dat geeft u en uw omgeving een veilig gevoel.
U bent verzekerd van professionele verpleging en verzorging. Wilt u gebruik maken van de warme maaltijd, van de boodschappenservice of de technische dienst dan is dat mogelijk. Ook kunt u deelnemen aan activiteiten.

Respijtzorg
Er bestaat ook de mogelijkheid om bij uw gemeente (WMO) respijtzorg aan te vragen. Respijtzorg oftewel vervangende zorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander, bijvoorbeeld SZR, over te dragen. Daardoor kunnen zij de zorg beter volhouden. U verblijft tijdelijk in een appartement van SZR en betaalt dan een eigen bijdrage aan het CAK, afhankelijk van welke indicatie door de gemeente wordt afgegeven.

Tarievenlijst tijdelijke appartementen respijtzorg

Herstelzorg
Naast bovenstaande mogelijkheden kan het  zijn dat u vanuit het ziekenhuis of na ziekte een indicatie krijgt voor  herstel in een tijdelijk appartement. Dit verblijf wordt vergoed vanuit de ziektekostenverzekeraar. Ook hiervoor wordt een eigen bijdrage betaald aan het CAK. 

Heeft u een tijdelijke plek nodig? Vraag informatie en advies bij ons Zorg Adviespunt.

Tarieven voor tijdelijke huur kunt u hier vinden:
 Tarievenlijst tijdelijke appartementen verhuur

Schakelafdeling
Op de schakelafdeling verblijft u tijdelijk na een ziekenhuisopname. Op de afdeling is alles gericht op een spoedige terugkeer naar huis, of wanneer dat niet meer gaat, naar een zorgcentrum of een andere passende omgeving. De Schakelafdeling van SZR is gevestigd in Ziekenhuis Rivierenland.
Meer informatie over de Schakelafdeling kunt u vinden op de locatiepagina Schakelafdeling.

Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt