Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Deze melding verbergen

Positief beeld: de zorg voor ouderen in Tiel is veilig en persoonlijk

Woensdag 25 juli

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) sprak in Tiel met ouderen, mantelzorgers en zorgverleners over de samenwerking in de zorg voor kwetsbare ouderen. Er zijn in Tiel veel voorbeelden van goed georganiseerde zorg, uitgaande van de behoefte van de oudere. Met de samenwerking tussen de partijen in het programma “Samen … Oud in Rivierenland” geven we daar samen vorm aan.

Tevreden ouderen in Tiel en veilige zorg
De IGJ zag dat ouderen vinden dat de zorg goed aansluit bij hun behoefte. De zorgverleners hebben veel aandacht voor de veiligheid van ouderen en de meeste ouderen hebben zelf de regie over hun zorg. Een groot compliment voor alle betrokken professionals. Zorgverleners zijn wel op de hoogte van de belasting van de mantelzorgers, maar mantelzorgers missen in de praktijk de afstemming met zorgverleners over hun wensen en mogelijkheden. 

Zorg en ondersteuning werken samen, maar wie pakt de regie?
Zorgverleners zijn gemotiveerd om samen te werken, zo constateerde de IGJ. In Tiel hebben de zorg- en hulpverleners afspraken gemaakt over coördinatie in het zorgnetwerk. De volgende stap is het (beter) toepassen van de afspraken in de praktijk. De inspectie ziet hierin nog verbeterpunten: Wie pakt de regierol en welke taken passen daarbij? Zorgaanbieders en gemeenten gaan samen aan de slag met de thema’s mantelzorg, coördinatie en afstemming van zorg en ondersteuning. Dit is één van de speerpunten in het programma “Samen… Oud in Rivierenland” voor 2018. Lees hier meer over in het rapport van de IGJ.

 Programma “Samen … Oud in Rivierenland”
 “Samen… Oud in Rivierenland” is dé aanpak waar zorg en sociaal domein samenwerken voor innovatieve zorg voor kwetsbare ouderen. Dit doen we met Eerstelijns Centrum Tiel, Zorggroep Gelders Rivierenland, Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners, SZR, Ziekenhuis Rivierenland, de Rivierenlandse gemeenten en Mura Zorgadvies.

Stel een vraag

Zorg Adviespunt

Bij het Zorg Adviespunt van SZR kunt u terecht met vragen op het gebied van zorg en behandeling.   Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket aan producten dat SZR biedt, een passend aanbod kunnen doen. Zij kunnen u snel van de juiste informatie, advies en ondersteuning voorzien en zonodig ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie.

Samen met u zoeken zij naar de beste oplossing. Zij geven advies op maat en brengen daarvoor, mocht dat nodig zijn, ook graag een bezoek bij u thuis.

Het is voor mij belangrijk dat cliënten de juiste zorg op de juiste plaats ontvangen en dat cliënten tevreden terugkijken op de tijd dat ze zorg hebben ontvangen van SZR.

Saskia Beck Manager Zorg Adviespunt